МКБ-10 Ортопедични болести

Всички ортопедични МКБ-10 кодове на едно място

За да намерите по-лесно МКБ-10 кода, който търсите, моля използвайте търсачката на Вашият браузър. 

За настолни компютри използвайте клавишната комбинация Ctrl+F

M00-M99  Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан

M00-M03  Инфекциозни артропатии
M00.0 Стафилококов артрит и полиартрит
M00.1 Пневмококов артрит и полиартрит
M00.2 Други стрептококови артрити и полиартрити
M00.8 Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални агенти
M00.9 Пиогенен артрит, неуточнен
M01.0 Менингококов артрит (А39.8ї)
M01.1 Туберкулозен артрит (А18.0ї)
M01.2 Артрит при Лаймска болест (А69.2ї)
M01.3 Артрит при други бактериални болести, класифицирани другаде
M01.4 Артрит при рубеола (В06.8ї)
M01.5 Артрит при други вирусни болести, класифицирани другаде
M01.6 Артрит при микози (В35-В49ї)
M01.8 Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде
M02.0 Артропатия след чревна анастомоза
M02.1 Постдизентерийна артропати
M02.2 Постимунизационна артропати
M02.3 Синдром на Reiter-Leroy
M02.8 Други реактивни артропатии
M02.9 Реактивна артропатия, неуточнена
M03.0 Постменингококов артрит (А39.8ї)
M03.1 Постинфекциозна артропатия при сифилис
M03.2 Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде
M03.6 Реактивна артропатия при други болести, класифицирани другаде
M05-M14  Възпалителни полиартропатии
M05.0 Синдром на Felty
M05.1 Ревматоидна болест със засягане на белия дроб (J99.0*)
M05.2 Ревматоиден васкулит
M05.3 Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи
M05.8 Други серопозитивни ревматоидни артрити
M05.9 Серопозитивен ревматоиден артрит, неуточнен
M06.0 Серонегативен ревматоиден артрит
M06.1 Болест на Still при възрастни
M06.2 Ревматоиден бурсит
M06.3 Ревматоидни възли
M06.4 Възпалителна полиартропати
M06.8 Други уточнени ревматоидни артрити
M06.9 Ревматоиден артрит, неуточнен
M07.0 Дистална интерфалангеална псориатична артропатия (L40.5ї)
M07.1 Инвалидизиращ артрит (L40.5ї)
M07.2 Псориатичен спондилит (L40.5ї)
M07.3 Други псориатични артропатии (L40.5ї)
M07.4 Артропатия при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50.-ї)
M07.5 Артропатия при улцерозен колит (К51.-ї)
M07.6 Други ентеропатични артропатии
M08.0 Юношески ревматоиден артрит
M08.1 Юношески анкилозиращ спондилит
M08.2 Юношески артрит със системно начало
M08.3 Юношески полиартрит (серонегативен)
M08.4 Юношески пауциартикуларен артрит
M08.8 Други юношески артрити
M08.9 Юношески артрит, неуточнен
M09.0 Юношески артрит при псориазис (L40.5ї)
M09.1 Юношески артрит при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50.-ї)
M09.2 Юношески артрит при улцерозен колит (К51.-ї)
M09.8 Юношески артрит при други болести, класифицирани другаде
M10.0 Идиопатична подагра
M10.1 Оловна подагра
M10.2 Медикаментозна подагра
M10.3 Подагра, предизвикана от нарушение на бъбречната функци
M10.4 Друга вторична подагра
M10.9 Подагра, неуточнена
M11.0 Болести с отлагане на хидроксиапатит
M11.1 Наследствена хондрокалциноза
M11.2 Друга хондрокалциноза
M11.8 Други уточнени кристалоидни артропатии
M11.9 Кристалоидна артропатия, неуточнена
M12.0 Хронична постревматична артропатия [Jaccoud]
M12.1 Болест на Kaschin-Beck
M12.2 Вилонодуларен синовит (пигментен)
M12.3 Палиндромен ревматизъм
M12.4 Интермитентна хидрартроза
M12.5 Травматична артропати
M12.8 Други уточнени артропатии, некласифицирани другаде
M13.0 Полиартрит, неуточнен
M13.1 Моноартрит, некласифициран другаде
M13.8 Други уточнени артрити
M13.9 Артрит, неуточнен
M14.0 Подагрозна артропатия, дължаща се на ензимни дефекти и други наследствени нарушени
M14.1 Кристалоидна артропатия при други болести на обмяната на веществата
M14.2 Диабетна артропатия (Е10-Е14ї с общ четвърти знак .6)
M14.3 Липоиден дерматоартрит (Е78.8ї)
M14.4 Артропатия при амилоидоза (Е85.-ї)
M14.5 Артропатия при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и обмяната на веществата
M14.6 Невропатична артропати
M14.8 Артропатия при други уточнени болести, класифицирани другаде
M15-M19  Артрози
M15.0 Първична генерализирана (остео)артроза
M15.1 Възли на Heberden (с артропатия)
M15.2 Възли на Bouchard (с артропатия)
M15.3 Вторична множествена артроза
M15.4 Ерозивна (остео)артроза
M15.8 Друга полиартроза
M15.9 Полиартроза, неуточнена
M16.0 Първична коксартроза, двустранна
M16.1 Друга първична коксартроза
M16.2 Дисплазична коксартроза, двустранна
M16.3 Други дисплазични коксартрози
M16.4 Посттравматична коксартроза, двустранна
M16.5 Други посттравматични коксартрози
M16.6 Други вторични коксартрози, двустранни
M16.7 Други вторични коксартрози
M16.9 Коксартроза, неуточнена
M17.0 Първична гонартроза, двустранна
M17.1 Други първични гонартрози
M17.2 Посттравматична гонартроза, двустранна
M17.3 Други посттравматични гонартрози
M17.4 Други вторични гонартрози, двустранни
M17.5 Други вторични гонартрози
M17.9 Гонартроза, неуточнена
M18.0 Първична артроза на първа карпо-метакарпална става, двустранна
M18.1 Други първични артрози на първа карпо-метакарпална става
M18.2 Посттравматична артроза на първа карпо-метакарпална става, двустранна
M18.3 Други посттравматични артрози на първа карпо-метакарпална става
M18.4 Други вторични артрози на първа карпо-метакарпална става, двустранни
M18.5 Други вторични артрози на първа карпо-метакарпална става
M18.9 Артроза на първа карпо-метакарпална става, неуточнена
M19.0 Първична артроза на други стави
M19.1 Посттравматична артроза на други стави
M19.2 Друга вторична артроза
M19.8 Друга уточнена артроза
M19.9 Артроза, неуточнена
M20-M25  Други увреждания на ставите
M20.0 Деформация на пръст(-и)
M20.1 Hallux valgus (придобит)
M20.2 Hallux rigidus
M20.3 Други деформации на палеца на крак (придобити)
M20.4 Деформации тип „пръст-чукче“ на пръстите на крак (придобити)
M20.5 Други деформации на пръст(-и) на крак (придобити)
M20.6 Придобити деформации на пръст(-и) на крак, неуточнени
M21.0 Валгусна деформация, некласифицирана другаде
M21.1 Варусна деформация, некласифицирана другаде
M21.2 Флексионна деформаци
M21.3 „Увиснали“ ръка или ходило [pes eqiinus] (придобити)
M21.4 Плоско стъпало [pes planus] (придобито)
M21.5 Придобити нокътовидна длан, крива ръка, стъпало с висок свод и криво стъпало
M21.6 Други придобити деформации на глезена и стъпалото
M21.7 Различна дължина на крайниците (придобита)
M21.8 Други уточнени придобити деформации на крайниците
M21.9 Придобита деформация на крайник, неуточнена
M22.0 Рецидивираща луксация на пателата
M22.1 Рецидивираща сублуксация на пателата
M22.2 Феморопателарни увреждани
M22.3 Други размествания на пателата
M22.4 Хондромалация на пателата
M22.8 Други увреждания на пателата
M22.9 Увреждане на пателата, неуточнено
M23.0 Киста на мениска
M23.1 Дискоиден мениск (вроден)
M23.2 Увреждане на мениска в резултат на стара травма или разкъсване
M23.3 Други увреждания на мениска
M23.4 Свободно тяло в колянната става
M23.5 Хронична нестабилност на колянната става
M23.6 Други спонтанни руптури на връзка(-и) в колянната става
M23.8 Други вътреставни увреждания на колянната става
M23.9 Вътреставно увреждане на колянната става, неуточнено
M24.0 Свободно тяло в става
M24.1 Други увреждания на ставния хрущял
M24.2 Увреждания на връзките
M24.3 Патологични луксация и сублуксация на става, некласифицирани другаде
M24.4 Рецидивиращи луксация и сублуксация на става
M24.5 Контрактура на става
M24.6 Ставна анкилоза
M24.7 Протрузия на ацетабулума
M24.8 Други уточнени ставни увреждания, некласифицирани другаде
M24.9 Ставно увреждане, неуточнено
M25.0 Хемартроза
M25.1 Ставна фистула
M25.2 Ставен хиперлакситет
M25.3 Друга нестабилност на ставата
M25.4 Ставен излив
M25.5 Ставна болка
M25.6 Ставна ригидност, некласифицирана другаде
M25.7 Остеофит
M25.8 Други уточнени ставни увреждани
M25.9 Ставно увреждане, неуточнено
M30-M36  Системни увреждания на съединителната тъкан
M30.0 Възлест полиартериит
M30.1 Полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss]
M30.2 Ювенилен полиартериит
M30.3 Слузно-кожен-лимфонодуларен синдром [Kawasaki]
M30.8 Други състояния, свързани с възлест полиартериит
M31.0 Суперчувствителен ангиит
M31.1 Тромботична микроангиопати
M31.2 Злокачествен срединен гранулом
M31.3 Грануломатоза на Wegener
M31.4 Синдром на аортната дъга [Takayasu]
M31.5 Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалги
M31.6 Други гигантоклетъчни артериити
M31.8 Други уточнени некротизиращи васкулопатии
M31.9 Некротизираща васкулопатия, неуточнена
M32.0 Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes
M32.1 Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи
M32.8 Други форми на дисеминиран lupus erythematodes
M32.9 Дисеминиран lupus erythematodes, неуточнен
M33.0 Ювенилен дерматомиозит
M33.1 Други дерматомиозити
M33.2 Полимиозит
M33.9 Дерматополимиозит, неуточнен
M34.0 Прогресивна системна склероза
M34.1 Синдром CR(E)ST
M34.2 Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти
M34.8 Други форми на системна склероза
M34.9 Системна склероза, неуточнена
M35.0 Синдром на Sjцgren
M35.1 Други кръстосани форми
M35.2 Синдром на Behзet
M35.3 Ревматична полимиалги
M35.4 Дифузен (еозинофилен) фасциит
M35.5 Мултиплена фибросклероза
M35.6 Рецидивиращ паникулит [Weber-Christian]
M35.7 Хипермобилен синдром
M35.8 Други уточнени системни увреждания на съединителната тъкан
M35.9 Системни увреждания на съединителната тъкан, неуточнени
M36.0 Дермато(поли)миозит при новообразувания (С00-D48ї)
M36.1 Артропатия при новообразувания (С00-D48ї)
M36.2 Артропатия при хемофилия (D66-D68ї)
M36.3 Артропатия при други болести на кръвта (D50-D76ї)
M36.4 Артропатия при реакции на свръхчувствителност, класифицирани другаде
M36.8 Системни увреждания на съединителната тъкан при други болести, класифицирани другаде
M40-M43  Деформиращи дорзопатии
M40.0 Позиционна кифоза
M40.1 Други вторични кифози
M40.2 Други и неуточнени кифози
M40.3 „Плосък“ гръбначен стълб
M40.4 Други лордози
M40.5 Лордоза, неуточнена
M41.0 Инфантилна идиопатична сколиоза
M41.1 Ювенилна идиопатична сколиоза
M41.2 Други идиопатични сколиози
M41.3 Сколиоза при гръдни аномалии
M41.4 Невромускулна сколиоза
M41.5 Други вторични сколиози
M41.8 Други форми на сколиоза
M41.9 Сколиоза, неуточнена
M42.0 Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб
M42.1 Остеохондрит на гръбначния стълб при възрастни
M42.9 Остеохондрит на гръбначния стълб, неуточнен
M43.0 Спондилолиза
M43.1 Спондилолистеза
M43.2 Други сраствания на гръбначния стълб
M43.3 Рецидивираща атланто-аксисна сублуксация с миелопати
M43.4 Други рецидивиращи атланто-аксисни сублуксации
M43.5 Други рецидивиращи сублуксации на гръбначния стълб
M43.6 Крива шия [torticollis]
M43.8 Други уточнени деформиращи дорзопатии
M43.9 Деформираща дорзопатия, неуточнена
M45-M49  Спондилопатии
M46.0 Ентезопатия на гръбначния стълб
M46.1 Сакроилеит, некласифициран другаде
M46.2 Остеомиелит на гръбначния стълб
M46.3 Инфекция на междупрешленния диск (пиогенна)
M46.4 Дисцит, неуточнен
M46.5 Други инфекциозни спондилопатии
M46.8 Други уточнени възпалителни спондилопатии
M46.9 Възпалителна спондилопатия, неуточнена
M47.0 Синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии (G99.2*)
M47.1 Други спондилози с миелопати
M47.2 Други спондилози с радикулопати
M47.8 Други спондилози
M47.9 Спондилоза, неуточнена
M48.0 Спинална стеноза
M48.1 Анкилозираща хиперостоза [Forestier]
M48.2 Интерспинална артроза
M48.3 Травматична спондилопати
M48.4 Фрактура на гръбначния стълб от пренапрежение
M48.5 Деструкция на гръбначния стълб, некласифицирана другаде
M48.8 Други уточнени спондилопатии
M48.9 Спондилопатия, неуточнена
M49.0 Туберкулоза на гръбначния стълб (А18.0ї)
M49.1 Бруцелозен спондилит (А23.-ї)
M49.2 Ентеробактериален спондилит (А01-А04ї)
M49.3 Спондилопатии при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде
M49.4 Невропатична спондилопати
M49.5 Деструкция на гръбначния стълб при болести, класифицирани другаде
M49.8 Спондилопатии при други болести, класифицирани другаде
M50-M54  Други дорзопатии
M50.0 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия (G99.2*)
M50.1 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопати
M50.2 Друг тип хернизация на междупрешленните дискове в шийния отдел
M50.3 Друг тип дегенерация на междупрешленните дискове в шийния отдел
M50.8 Други увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел
M50.9 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел, неуточнено
M51.0 Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с миелопатия (G99.2*)
M51.1 Увреждания на межпрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопати
M51.2 Друг тип уточнена хернизация на междупрешленен диск
M51.3 Друга уточнена дегенерация на междупрешленен диск
M51.4 Възли на Schmorl
M51.8 Друго уточнено увреждане на междупрешленен диск
M51.9 Увреждане на междупрешленен диск, неуточнено
M53.0 Шийночерепен синдром
M53.1 Шийнобрахиален синдром
M53.2 Спинална нестабилност
M53.3 Кръстноопашни увреждания, некласифицирани другаде
M53.8 Други уточнени дорзопатии
M53.9 Дорзопатия, неуточнена
M54.0 Паникулит, поразяващ шийния отдел и гръбначния отдел
M54.1 Радикулопати
M54.2 Цервикалги
M54.3 Ишиас
M54.4 Лумбаго с ишиас
M54.5 Ниска кръстна болка
M54.6 Болка в гръдния отдел на гръбначния стълб
M54.8 Друга дорзалги
M54.9 Дорзалгия, неуточнена
M60-M63  Миопатии
M60.0 Инфекциозен миозит
M60.1 Интерстициален миозит
M60.2 Гранулом тип „чуждо тяло“ в меките тъкани, некласифициран другаде
M60.8 Други миозити
M60.9 Миозит, неуточнен
M61.0 Травматичен осифициращ миозит
M61.1 Прогресиращ осифициращ миозит
M61.2 Паралитична калцификация и осификация на мускулите
M61.3 Калцификация и осификация на мускулите, свързани с изгаряни
M61.4 Други калцификации в мускулите
M61.5 Друга осификация на мускулите
M61.9 Калцификация и осификация на мускулите, неуточнена
M62.0 Мускулна диастаза
M62.1 Друга мускулна руптура (нетравматична)
M62.2 Исхемичен инфаркт на мускулите
M62.3 Синдром от имобилизация (параплегичен)
M62.4 Мускулна контрактура
M62.5 Мускулна атрофия, некласифицирана другаде
M62.6 Мускулна деформаци
M62.8 Други уточнени мускулни увреждани
M62.9 Мускулно увреждане, неуточнено
M63.0 Миозити при бактериални болести, класифицирани другаде
M63.1 Миозити при паразитни и протозойни инфекции, класифицирани другаде
M63.2 *  Миозит при други инфекциозни болести, класифицирани другаде
M63.3 Миозит при саркоидоза (D86.8ї)
M63.8 Други мускулни увреждания при болести, класифицирани другаде
M65-M68  Увреждания на синовиалните обвивки и сухожилията
M65.0 Абсцес на сухожилното влагалище
M65.1 Други инфекциозни (тено)синовити
M65.2 Калцифициращ тендинит
M65.3 „Щракащ“ пръст
M65.4 Стенозиращ хроничен теносиновит на палеца [de Quervain]
M65.8 Други синовити и теносиновити
M65.9 Синовит и теносиновит, неуточнен
M66.0 Руптура на поплитеална киста
M66.1 Руптура на синовията
M66.2 Спонтанна руптура на екстензорните сухожили
M66.3 Спонтанна руптура на флексорните сухожили
M66.4 Спонтанна руптура на други сухожили
M66.5 Спонтанна руптура на неуточнени сухожили
M67.0 Скъсяване на ахилесовото сухожилие (придобито)
M67.1 Друга сухожилна контрактура (на влагалището)
M67.2 Синовиална хипертрофия, некласифицирана другаде
M67.3 Мигриращ синовит
M67.4 Ганглион
M67.8 Други уточнени увреждания на синовията и сухожилията
M67.9 Увреждане на синовията и сухожилията, неуточнено
M68.0 Синовит и теносиновит при бактериални болести, класифицирани другаде
M68.8 Други увреждания на синовията и сухожилията при болести, класифицирани другаде
M70-M79  Други увреждания на меките тъкани
M70.0 Хроничен крепитиращ синовит на ръката и китката
M70.1 Бурсит на ръката
M70.2 Бурсит на олекранона
M70.3 Други бурсити на лакътната става
M70.4 Препателарен бурсит
M70.5 Други бурсити на колянната става
M70.6 Бурсит на големия трохантер
M70.7 Други бурсити на тазобедрената става
M70.8 Други увреждания на меките тъкани, свързани с натоварване, претоварване и натиск
M70.9 Увреждане на меките тъкани, свързано с претоварване, натоварване и натиск, неуточнено
M71.0 Абсцес на синовиалната торбичка
M71.1 Други инфекциозни бурсити
M71.2 Синовиална поплитеална киста [Baker]
M71.3 Други кисти на синовиалната торбичка
M71.4 Калциеви отлагания в синовиалната торбичка
M71.5 Други бурсити, некласифицирани другаде
M71.8 Други уточнени бурсопатии
M71.9 Бурсопатия, неуточнена
M72.0 Фиброматоза на палмарната апоневроза [Dupuytren]
M72.1 Съединително-тъканни възли в дорзалната повърхност на пръстите
M72.2 Фиброматоза на плантарната апоневроза
M72.3 Възлест фасциит
M72.4 Псевдосаркоматозна (пролиферативна) фиброматоза
M72.5 Фасциит, некласифициран другаде
M72.8 Други фибробластични увреждани
M72.9 Фибробластично увреждане, неуточнено
M73.0 Гонококов бурсит (А54.4ї)
M73.1 Сифилитичен бурсит (А52.7ї)
M73.8 Други увреждания на меките тъкани при болести, класифицирани другаде
M75.0 Адхезивен капсулит на рамото
M75.1 Синдром на ротаторния маншон на рамото
M75.2 Тендинит на бицепса
M75.3 Калцифициращ тендинит на рамото
M75.4 Синдром на удареното рамо
M75.5 Бурсит на рамото
M75.8 Други увреждания на рамото
M75.9 Увреждане на рамото, неуточнено
M76.0 Глутеален тендинит
M76.1 Псоас-тендинит
M76.2 Екзостоза на криста илиака
M76.3 Синдром на трактус илео-тибиалис
M76.4 Бурсит на външния страничен лигамент на коляното [Pellegrini-Stieda]
M76.5 Тендинит на капачката
M76.6 Тендинит на ахилесовото сухожилие
M76.7 Перонеален тендинит
M76.8 Други ентезопатии на долен крайник, без стъпалото
M76.9 Ентезопатия на долен крайник, неуточнена
M77.0 Медиален епикондилит
M77.1 Латерален епикондилит
M77.2 Периартрит на китката
M77.3 Екзостоза на калканеуса
M77.4 Метатарзалги
M77.5 Други ентезопатии на стъпалото
M77.8 Други ентезопатии, некласифицирани другаде
M77.9 Ентезопатия, неуточнена
M79.0 Неуточнен ревматизъм
M79.1 Миалги
M79.2 Неуточнени невралгия и неврит
M79.3 Неуточнен паникулит
M79.4 Хипертрофия на мастната тъкан под пателата
M79.5 Остатъчно чуждо тяло в меките тъкани
M79.6 Болка в крайник
M79.8 Други уточнени увреждания на меките тъкани
M79.9 Увреждане на меките тъкани, неуточнено
M80-M85  Нарушения в плътността и структурата на костта
M80.0 Остеопороза с патологична фрактура след менопауза
M80.1 Остеопороза с патологична фрактура след овариектоми
M80.2 Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура
M80.3 Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбци
M80.4 Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура
M80.5 Идиопатична остеопороза с патологична фрактура
M80.8 Друга остеопороза с патологична фрактура
M80.9 Остеопороза с патологична фрактура, неуточнена
M81.0 Остеопороза след менопауза
M81.1 Остеопороза след овариектоми
M81.2 Инактивитетна остеопороза
M81.3 Остеопороза, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбци
M81.4 Медикаментозна остеопороза
M81.5 Идиопатична остеопороза
M81.6 Локализирана остеопороза [Lequesne]
M81.8 Други остеопорози
M81.9 Остеопороза, неуточнена
M82.0 Остеопороза при множествена миеломатоза (С90.0ї)
M82.1 Остеопороза при ендокринни нарушения (Е00-Е34ї)
M82.8 Остеопороза при други болести, класифицирани другаде
M83.0 Послеродова остеомалаци
M83.1 Старческа остеомалаци
M83.2 Остеомалация при възрастни, дължаща се на намаляване на чревната резорбци
M83.3 Остеомалация при възрастни, дължаща се на недоимъчно хранене
M83.4 Болест на костите, свързана с алуминий
M83.5 Други медикаментозни остеомалации при възрастни
M83.8 Друга остеомалация при възрастни
M83.9 Остеомалация при възрастни, неуточнена
M84.0 Лошо зараснала фрактура
M84.1 Незараснала фрактура [псевдоартроза]
M84.2 Забавена консолидация при фрактура
M84.3 Стресови фрактури, некласифицирани другаде
M84.4 Патологична фрактура, некласифицирана другаде
M84.8 Други нарушения в целостта на костите
M84.9 Нарушение в целостта на костите, неуточнено
M85.0 Фиброзна дисплазия (на една кост)
M85.1 Флуороза на скелета
M85.2 Хиперостоза на черепа
M85.3 Остеит, дължащ се на отлагане на минерални соли (склерозиращ)
M85.4 Солитарна костна киста
M85.5 Аневризмална костна киста
M85.6 Други костни кисти
M85.8 Други уточнени нарушения в плътността и структурата на костта
M85.9 Нарушение в плътността и структурата на костта, неуточнено
M86-M90  Други остеопатии
M86.0 Остър хематогенен остеомиелит
M86.1 Други форми на остър остеомиелит
M86.2 Подостър остеомиелит
M86.3 Мултиплен хроничен остеомиелит
M86.4 Хроничен остеомиелит с фистула
M86.5 Други хронични хематогенни остеомиелити
M86.6 Други хронични остеомиелити
M86.8 Друг остеомиелит
M86.9 Остеомиелит, неуточнен
M87.0 Асептична идиопатична остеонекроза
M87.1 Медикаментозна остеонекроза
M87.2 Остеонекроза след предшестваща травма
M87.3 Други вторични остеонекрози
M87.8 Други остеонекрози
M87.9 Остеонекроза, неуточнена
M88.0 Увреждане на черепа при болестта на Paget
M88.8 Увреждане в други кости при болестта на Paget
M88.9 Болест на Paget, неуточнена
M89.0 Алгоневродистрофи
M89.1 Преждевременно срастване на епифизата с диафизата (епифизарен стоп)
M89.2 Други нарушения в растежа и развитието на костта
M89.3 Костна хипертрофи
M89.4 Друга хипертрофична остеоартропати
M89.5 Остеолиза
M89.6 Остеопатия след полиомиелит
M89.8 Други уточнени увреждания на костите
M89.9 Болест на костта, неуточнена
M90.0 Костна туберкулоза (А18.0ї)
M90.1 Периостит при други инфекциозни болести, класифицирани другаде
M90.2 Остеопатия при други инфекциозни болести, класифицирани другаде
M90.3 Остеонекроза при кесонна болест (Т70.3ї)
M90.4 Остеонекроза при хемоглобинопатия (D50-D64ї)
M90.5 Остеонекроза при други болести, класифицирани другаде
M90.6 Деформиращ остеит при новообразувания (С00- D48ї)
M90.7 Фрактури на костите при новообразувания (C00-D48ї)
M90.8 Остеопатия при други болести, класифицирани другаде
M91-M94  Хондропатии
M91.0 Юношеска остеохондроза на таза
M91.1 Юношеска остеохондроза на бедрената глава [Legg-Calve-Perthes]
M91.2 Coxa plana
M91.3 Псевдококсалги
M91.8 Други ювенилни остеохондрози на таза и бедрена-та става
M91.9 Ювенилна остеохондроза на таза и бедрената става, неуточнена
M92.0 Ювенилна остеохондроза на раменната кост
M92.1 Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост
M92.2 Ювенилна остеохондроза на ръката
M92.3 Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник
M92.4 Ювенилна остеохондроза на пателата
M92.5 Ювенилна остеохондроза на тибия и фибула
M92.6 Юношеска остеохондроза на костите на стъпалото
M92.7 Юношеска остеохондроза на предния отдел на стъпалото
M92.8 Друга ювенилна уточнена остеохондроза
M92.9 Ювенилна остеохондроза, неуточнена
M93.0 Епифизиолиза на бедрената глава (нетравматична) [coxa vara retrosa]
M93.1 Болест на Kienbцck при възрастни
M93.2 Дисекиращ остеохондрит
M93.8 Други уточнени остеохондропатии
M93.9 Остеохондропатия, неуточнена
M94.0 Синдром на хондрокосталните съчленения [Tietze]
M94.1 Рецидивиращ полихондрит
M94.2 Хондромалаци
M94.3 Хондролиза
M94.8 Други уточнени увреждания на хрущяла
M94.9 Увреждане на хрущяла, неуточнено
M95-M99  Други увреждания на костно-мускулната система и съединителната тъкан
M95.0 Придобита деформация на носа
M95.1 Деформация на ушната мида, предизвикана от травма и последващ перихондрит
M95.2 Други придобити деформации на главата
M95.3 Придобита деформация на шията
M95.4 Придобита деформация на гръдния кош и ребрата
M95.5 Придобита деформация на таза
M95.8 Други уточнени придобити деформации на костно-мускулната система
M95.9 Придобита деформация на костно-мускулната система, неуточнена
M96.0 Псевдоартроза след артродеза
M96.1 Синдром след ламинектомия, некласифициран другаде
M96.2 Пострадиационна кифоза
M96.3 Кифоза след ламинектоми
M96.4 Лордоза след хирургична намеса
M96.5 Пострадиационна сколиоза
M96.6 Фрактура след поставяне на имплантат, ставна протеза или други остеосинтезни средства
M96.8 Други увреждания на костно-мускулната система след медицински процедури
M96.9 Увреждане на костно-мускулната система след медицински процедури, неуточнено
M99.0 Сегментарна или соматична дисфункци
M99.1 Комплексна сублуксация (вертебрална)
M99.2 Стеноза на спиналния канал при сублуксаци
M99.3 Костна стеноза на спиналния канал
M99.4 Съединително-тъканна стеноза на спиналния канал
M99.5 Междупрешленна дискова стеноза на спиналния канал
M99.6 Костна и сублуксационна стеноза на интервертебралните отвори
M99.7 Съединително-тъканна и дискова стеноза на интервертебралните отвори
M99.8 Други биомеханични нарушени
M99.9 Биомеханично нарушение, неуточнено

S00-T98  Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини

S40-S49  Травми на раменния пояс и мишницата
S40.0 Контузия на раменния пояс и мишницата
S40.7 Множествени повърхностни травми на раменния пояс и мишницата
S40.8 Други повърхностни травми на раменния пояс и мишницата
S40.9 Повърхностна травма на раменния пояс и мишницата, неуточнена
S41.0 Открита рана на раменния пояс
S41.1 Открита рана на мишницата
S41.7 Множествени открити рани на раменния пояс и мишницата
S41.8 Открита рана на друга и неуточнена част на раменния пояс
S42.0 Счупване на ключицата
S42.1 Счупване на лопатката
S42.2 Счупване на горния край на раменната кост (хумерус)
S42.3 Счупване на тялото [диафиза] на раменната кост
S42.4 Счупване на долния край на хумеруса
S42.7 Множествени счупвания на ключицата, лопатката и раменната кост
S42.8 Счупване на други части на раменния пояс и мишницата
S42.9 Счупване на неуточнена част на раменния пояс
S43.0 Изкълчване на раменна става
S43.1 Изкълчване на акромиоклавикуларна става
S43.2 Изкълчване на стерноклавикуларна става
S43.3 Изкълчване на друга и неуточнена част на раменния пояс
S43.4 Навяхване и разтягане на раменна става
S43.5 Навяхване и разтягане на акромиоклавикуларната става
S43.6 Навяхване и разтягане на стерноклавикуларната става
S43.7 Навяхване и разтягане на други и неуточнени части от раменния пояс
S44.0 Травма на нервус улнарис на ниво мишница
S44.1 Травма на нервус медианус на ниво мишница
S44.2 Травма на лъчевия нерв на ниво мишница
S44.3 Травма на нервус аксиларис
S44.4 Травма на кожно-мускулен нерв
S44.5 Травма на кожнен сензорен нерв на ниво раменен пояс и мишница
S44.7 Травми на няколко нерва на ниво раменен пояс и мишница
S44.8 Травма на други нерви на ниво раменен пояс и мишница
S44.9 Травма на неуточнен нерв на ниво раменен пояс и мишница
S45.0 Травма на аксиларната артери
S45.1 Травма на брахиалната артери
S45.2 Травма на аксиларната или брахиалната вена
S45.3 Травма на повърхностните вени на ниво раменен пояс и мишница
S45.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво раменен пояс и мишница
S45.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво раменен пояс и мишница
S45.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво раменен пояс и мишница
S46.0 Травма на сухожилията на ротаторните мускули на мишницата
S46.1 Травма на мускулите и сухожилията на дългата главичка на двуглавия мускул
S46.2 Травма на мускулите и сухожилията на други части от двуглавия мускул
S46.3 Травма на мускулите и сухожилията на триглавия мускул
S46.7 Травма на няколко мускула и сухожилия на ниво раменен пояс и мишница
S46.8 Травма на други мускули и сухожилия на ниво раменен пояс и мишница
S46.9 Травма на неуточнени мускули и сухожилия на ниво раменен пояс и мишница
S48.0 Травматична ампутация на ниво раменна става
S48.1 Травматична ампутация на ниво между раменната и лакътната става
S48.9 Травматична ампутация на раменния пояс и мишницата на неуточнено ниво
S49.7 Множествени травми на раменния пояс и мишницата
S49.8 Други уточнени травми на раменния пояс и мишницата
S49.9 Травма на раменния пояс и мишницата, неуточнена
S50-S59  Травми на лакътя и предмишницата
S50.0 Контузия на лакът
S50.1 Контузия на друга и неуточнена част на предмишницата
S50.7 Множествени повърхностни травми на предмишницата
S50.8 Други повърхностни травми на предмишницата
S50.9 Повърхностна травма на предмишницата, неуточнена
S51.0 Открита рана на лакът
S51.7 Множествени открити рани на предмишницата
S51.8 Открита рана на други части на предмишницата
S51.9 Открита рана на неуточнена част на предмишницата
S52.0 Счупване на горния край на лакътната кост
S52.1 Счупване на горния край на лъчевата кост
S52.2 Счупване на тялото [диафиза] на лакътната кост
S52.3 Счупване на тялото [диафиза] на лъчевата кост
S52.4 Съчетано счупване на диафизите на лакътната и лъчевата кост
S52.5 Счупване на долния край на лъчевата кост
S52.6 Съчетано счупване на долните краища на лакътната и лъчевата кост
S52.7 Множествени счупвания на костите на предмишницата
S52.8 Счупване на други части на костите на предмишницата
S52.9 Счупване на неуточнена част на костите на предмишницата
S53.0 Изкълчване на главичката на лъчевата кост
S53.1 Изкълчване на лакътната става, неуточнено
S53.2 Травматично скъсване на колатералните връзки на радиуса
S53.3 Травматично скъсване на колатералните връзки на улната
S53.4 Навяхване и разтягане на ставния апарат на лакътната става
S54.0 Травма на лакътния нерв на ниво предмишница
S54.1 Травма на нервус медианус на ниво предмишница
S54.2 Травма на нервус радиалис на ниво предмишница
S54.3 Травма на кожно-сензорния нерв на ниво предмишница
S54.7 Травма на няколко нерва на ниво предмишница
S54.8 Травма на други нерви на ниво предмишница
S54.9 Травма на неуточнен нерв на ниво предмишница
S55.0 Травма на улнарната артерия на ниво предмишница
S55.1 Травма на радиалната артерия на ниво предмишница
S55.2 Травма на вените на ниво предмишница
S55.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво предмишница
S55.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво предмишница
S55.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво предмишница
S56.0 Травма на флексорните мускули и сухожилия на палеца на ниво предмишница
S56.1 Травма на флексорните мускули и сухожилия на друг(-и) пръст(-и) на ниво предмишница
S56.2 Травма на друг флексорен мускул и сухожилие на ниво предмишница
S56.3 Травма на екстензорните или абдукторните мускули и сухожилия на палеца на ниво предмишница
S56.4 Травма на екстензорните мускули и сухожилия на друг(-и) пръст(-и) на ниво предмишница
S56.5 Травма на друг екстензорен мускул и сухожилие на ниво предмишница
S56.7 Травма на няколко мускула и сухожилия на ниво предмишница
S56.8 Травма на други и неуточнени мускули и сухожилия на ниво предмишница
S57.0 Смазване на лакът
S57.8 Смазване на други части на предмишницата
S57.9 Смазване на неуточнена част на предмишницата
S58.0 Травматична ампутация на ниво лакът
S58.1 Травматична ампутация на ниво между лакътя и китката
S58.9 Травматична ампутация на предмишницата на неуточнено ниво
S59.7 Множествени травми на предмишницата
S59.8 Други уточнени травми на предмишницата
S59.9 Травма на предмишницата, неуточнена
S60-S69  Травми на китката и дланта
S60.0 Контузия на пръст(-и) на ръката без увреждане на ноктите
S60.1 Контузия на пръст(-и) на ръката с увреждане на ноктите
S60.2 Контузия на други части на китката и дланта
S60.7 Множествени повърхностни травми на китката и дланта
S60.8 Други повърхностни травми на китката и дланта
S60.9 Повърхностна травма на китката и дланта, неуточнена
S61.0 Открита рана на пръст(-и) на ръката без увреждане на ноктите
S61.1 Открита рана на пръст(-и) на ръката с увреждане на ноктите
S61.7 Множествени открити рани на китката и дланта
S61.8 Открита рана на други части на китката и дланта
S61.9 Открита рана на неуточнена част на китката и дланта
S62.0 Счупване на ладиевидната кост на китката
S62.1 Счупване на друга(-и) кост(-и) на дланта
S62.2 Счупване на първа метакарпална кост
S62.3 Счупване на друга метакарпална кост
S62.4 Множествени счупвания на метакарпални кости
S62.5 Счупване на палеца на ръката
S62.6 Счупване на друг пръст на ръката
S62.7 Множествени счупвания на пръсти
S62.8 Счупване на друга и неуточнена част на китката и дланта
S63.0 Изкълчване на китката
S63.1 Изкълчване на пръсти на ръката
S63.2 Множествени изкълчвания на пръстите на ръката
S63.3 Травматично скъсване на връзките на китката и дланта
S63.4 Травматично скъсване на връзките на пръст на нивото на метакарпофалангеалната и интерфалангеалната става(-и)
S63.5 Навяхване и разтягане на ставите на ниво китка
S63.6 Навяхване и разтягане на ставите на ниво пръст(-и)
S63.7 Навяхване и разтягане на ставния апарат на други и неуточнени части на ръката
S64.0 Травма на лакътния нерв на ниво китка и длан
S64.1 Травма на нервус медианус на ниво китка и длан
S64.2 Травма на нервус радиалис на ниво китка и длан
S64.3 Травма на дигитален нерв на палеца
S64.4 Травма на дигитален нерв на друг пръст
S64.7 Травма на няколко нерва на ниво китка и длан
S64.8 Травма на други нерви на ниво китка и длан
S64.9 Травма на неуточнен нерв на ниво китка и длан
S65.0 Травма на лакътната артерия на ниво китка и длан
S65.1 Травма на лъчевата артерия на ниво китка и длан
S65.2 Травма на повърхностната палмарна дъга на дланта
S65.3 Травма на дълбоката палмарна дъга на дланта
S65.4 Травма на кръвоносен(-ни) съд(-ове) на палеца
S65.5 Травма на кръвоносен(-ни) съд(-ове) на друг пръст
S65.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво китка и длан
S65.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво китка и длан
S65.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво китка и длан
S66.0 Травма на дългия флексорен мускул и сухожилие на палеца на ниво китка и длан
S66.1 Травма на флексорен мускул и сухожилие на друг пръст на ниво китка и длан
S66.2 Травма на екстензорен мускул и сухожилие на палеца на ниво китка и длан
S66.3 Травма на екстензорен мускул и сухожилие на друг пръст на ниво китка и длан
S66.4 Травма на вътрешен мускул и сухожилие на палеца на ниво китка и длан
S66.5 Травма на вътрешен мускул и сухожилие на друг пръст на ниво китка и длан
S66.6 Травма на няколко флексорни мускула и сухожилия на ниво китка и длан
S66.7 Травма на няколко екстензорни мускула и сухожилия на ниво китка и длан
S66.8 Травма на други мускули и сухожилия на ниво китка и длан
S66.9 Травма на неуточнени мускули и сухожилия на ниво китка и длан
S67.0 Смазване на палеца и друг(-и) пръст(-и) на ръката
S67.8 Смазване на друга и неуточнена част на китката и дланта
S68.0 Травматична ампутация на палеца на ръката (пълна)(частична)
S68.1 Травматична ампутация на друг пръст на ръката (пълна)(частична)
S68.2 Травматична ампутация на два и повече пръста на ръката (пълна)(частична)
S68.3 Съчетана травматична ампутация на (част от) пръст(-и) и други части на китката и дланта
S68.4 Травматична ампутация на ръката на ниво китка
S68.8 Травматична ампутация на други части на китката и дланта
S68.9 Травматична ампутация на китката и дланта на неуточнено ниво
S69.7 Множествени травми на китката и дланта
S69.8 Други уточнени травми на китката и дланта
S69.9 Травма на китката и дланта, неуточнена
S70-S79  Травми в областта на тазобедрената става и бедрото
S70.0 Контузия в областта на тазобедрената става
S70.1 Контузия на бедрото
S70.7 Множествени повърхностни травми в областта на тазобедрената става и бедрото
S70.8 Други повърхностни травми в областта на тазобедрената става и бедрото
S70.9 Повърхностна травма в областта на тазобедрената става и бедрото, неуточнена
S71.0 Открита рана в областта на тазобедрената става
S71.1 Открита рана на бедрото
S71.7 Множествени открити рани в областта на тазобедрената става и бедрото
S71.8 Открита рана на други и неуточнени части на тазовия пояс
S72.0 Счупване на бедрената шийка
S72.1 Пертрохантерно счупване
S72.2 Субтрохантерна фрактура
S72.3 Счупване на тялото [диафиза] на бедрената кост
S72.4 Счупване на долния край на бедрената кост
S72.7 Множествени счупвания на бедрената кост
S72.8 Счупвания на други части на бедрената кост
S72.9 Счупване на неуточнена част на бедрената кост
S73.0 Изкълчване на бедрото
S73.1 Навяхване и разтягане на ставния апарат на тазобедрената става
S74.0 Травма на седалищния нерв на ниво тазобедрена става и бедро
S74.1 Травма на нервус феморалис на ниво тазобедрена става и бедро
S74.2 Травма на кожно-сензорния нерв на ниво тазобедрена става и бедро
S74.7 Травма на няколко нерва на ниво тазобедрена става и бедро
S74.8 Травма на други нерви на ниво тазобедрена става и бедро
S74.9 Травма на неуточнен нерв на ниво тазобедрена става и бедро
S75.0 Травма на бедрената артери
S75.1 Травма на бедрената вена
S75.2 Травма на vena saphena magna на ниво тазобедрена става и бедро
S75.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво тазобедрена става и бедро
S75.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво тазобедрена става и бедро
S75.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво тазобедрена става и бедро
S76.0 Травма на мускулите и сухожилията в областта на тазобедрената става
S76.1 Травма на четириглавия мускул и сухожилията му
S76.2 Травма на аддукторния мускул и сухожилията му
S76.3 Травма на мускулите и сухожилията от задната мускулна група на ниво бедро
S76.4 Травма на други и неуточнени мускули и сухожилия на ниво бедро
S76.7 Травма на няколко мускула и сухожилия на ниво тазобедрена става и бедро
S77.0 Смазване в областта на тазобедрената става
S77.1 Смазване на бедрото
S77.2 Смазване в областта на тазобедрената става и бедрото
S78.0 Травматична ампутация на ниво тазобедрена става
S78.1 Травматична ампутация на ниво между тазобедрената и коленната става
S78.9 Травматична ампутация в областта между тазобедрената става и бедрото на неуточнено ниво
S79.7 Множествени травми в областта на тазобедрената става и бедрото
S79.8 Други уточнени травми в областта на тазобедрената става и бедрото
S79.9 Травма в областта на тазобедрената става и бедрото, неуточнена
S80-S89  Травми на коляното и подбедрицата
S80.0 Контузия на коляното
S80.1 Контузия на други и неуточнени части на подбедрицата
S80.7 Множествени повърхностни травми на подбедрицата
S80.8 Други повърхностни травми на подбедрицата
S80.9 Повърхностна травма на подбедрицата, неуточнена
S81.0 Открита рана на коляното
S81.7 Множествени открити рани на подбедрицата
S81.8 Открита рана на други части на подбедрицата
S81.9 Открита рана на подбедрицата с неуточнена локализаци
S82.0 Счупване на пателата
S82.1 Счупване на горния край на тибията (голям пищял)
S82.2 Счупване на тялото [диафиза] на тибията
S82.3 Счупване на дисталната част на тибията
S82.4 Счупване само на фибулата
S82.5 Счупване на вътрешния [медиален] малеолус
S82.6 Счупване на външен [латерален] малеолус
S82.7 Множествени счупвания на подбедрицата
S82.8 Счупвания на други части на подбедрицата
S82.9 Счупване на неуточнена част на подбедрицата
S83.0 Изкълчване на пателата
S83.1 Изкълчване на коляното
S83.2 Прясно скъсване на мениска
S83.3 Прясно скъсване на ставния хрущял на коляното
S83.4 Изкълчване, навяхване и разтягане на (външна) (вътрешна) колатерална ставна връзка на коляното
S83.5 Изкълчване, навяхване и разтягане на (предна) (задна) кръстовидна ставна връзка на коляното
S83.6 Изкълчване, навяхване и разтягане на други и неуточнени елементи на коленната става
S83.7 Травма на няколко структури на коляното
S84.0 Травма на тибиалния нерв на ниво подбедрица
S84.1 Травма на нервус перунеус на ниво подбедрица
S84.2 Травма на кожния сензорен нерв на ниво подбедрица
S84.7 Травма на няколко нерва на ниво подбедрица
S84.8 Травма на други нерви на ниво подбедрица
S84.9 Травма на неуточнен нерв на ниво подбедрица
S85.0 Травма на подколенната артери
S85.1 Травма на A.Tibialis (предна)(задна)
S85.2 Травма на A.Peronealis
S85.3 Травма на vena saphena magna на ниво подбедрица
S85.4 Травма на малката vena saphena на ниво подбедрица
S85.5 Травма на vena poplitea
S85.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво подбедрица
S85.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво подбедрица
S85.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво подбедрица
S86.0 Tравма на Ахилесовото сухожилие
S86.1 Травма на друг(-и) мускул(-и) и сухожилие(-я) от задната мускулна група на ниво подбедрица
S86.2 Травма на мускул(-и) и сухожилие(-я) от предната мускулна група на ниво подбедрица
S86.3 Tравма на мускул(-и) и сухожилие(-я) от групата на перонеуса на ниво подбедрица
S86.7 Tравма на няколко мускула и сухожилия на ниво подбедрица
S86.8 Tравма на други мускули и сухожилия на ниво подбедрица
S86.9 Tравма на неуточнени мускули и сухожилия на ниво подбедрица
S87.0 Смазване на коленната става
S87.8 Смазване на друга и неуточнена част на подбедрицата
S88.0 Травматична ампутация на ниво коляно
S88.1 Травматична ампутация на ниво между коляното и глезена
S88.9 Травматична ампутация на подбедрицата на неуточнено ниво
S89.7 Множествени травми на подбедрицата
S89.8 Други уточнени травми на подбедрицата
S89.9 Травма на подбедрицата, неуточнена
S90-S99  Травми в областта на глезена и стъпалото
S90.0 Контузия на глезена
S90.1 Контузия на пръст(-и) на стъпалото без увреждане на ноктите
S90.2 Контузия на пръст(-и) на стъпалото с увреждане на ноктите
S90.3 Контузия на други и неуточнени части на стъпалото
S90.7 Множествени повърхностни травми на глезена и стъпалото
S90.8 Други повърхностни травми на глезена и стъпалото
S90.9 Повърхностна травма на глезена и стъпалото, неуточнена
S91.0 Открита рана в областта на глезена
S91.1 Открита рана на пръст(-и) на стъпалото без увреждане на ноктите
S91.2 Открита рана на пръст(-и) на стъпалото с увреждане на ноктите
S91.3 Открита рана на други части на стъпалото
S91.7 Mножествени открити рани на глезена и стъпалото
S92.0 Счупване на петната кост
S92.1 Счупване на талуса
S92.2 Счупване на други тарзални кости
S92.3 Счупване на метатарзална кост
S92.4 Счупване на палеца на стъпалото
S92.5 Счупване на друг пръст на стъпалото
S92.7 Множествени счупвания на стъпалото
S92.9 Счупване на стъпалото, неуточнено
S93.0 Изкълчване на глезенната става
S93.1 Изкълчване на пръст(-и) на стъпалото
S93.2 Скъсване на ставните връзки на ниво глезен и стъпало
S93.3 Изкълчване на други и неуточнени части на стъпалото
S93.4 Навяхване и разтягане на ставните връзки на глезена
S93.5 Навяхване и разтягане на ставния апарат на пръст (-и) на стъпалото
S93.6 Навяхване и разтягане на други и неуточнени части от стъпалото
S94.0 Травма на плантарния [латерален] нерв
S94.1 Травма на плантарния [медиален] нерв
S94.2 Травма на дълбокия нервус перонеус на ниво глезен и стъпало
S94.3 Травма на кожния сензорен нерв на ниво глезен и стъпало
S94.7 Травма на няколко нерва на ниво глезен и стъпало
S94.8 Травма на други нерви на ниво глезен и стъпало
S94.9 Травма на неуточнен нерв на ниво глезен и стъпало
S95.0 Травма на артерия дорзалис педис
S95.1 Травма на артерия плантарис педис
S95.2 Травма на дорзалната вена на стъпалото
S95.7 Травма на няколко кръвоносни съда на ниво глезен и стъпало
S95.8 Травма на други кръвоносни съдове на ниво глезен и стъпало
S95.9 Травма на неуточнен кръвоносен съд на ниво глезен и стъпало
S96.0 Травма на дългия флексорен мускул на пръст и сухожилията му на ниво глезен и стъпало
S96.1 Травма на дългия екстензорен мускул на пръст и сухожилията му на ниво глезен и стъпало
S96.2 Травма на вътрешния мускул и сухожилието му на ниво глезен и стъпало
S96.7 Травма на няколко мускула и сухожилия на ниво глезен и стъпало
S96.8 Травма на други мускули и сухожилия на ниво глезен и стъпало
S96.9 Травма на неуточнен мускул и сухожилие на ниво глезен и стъпало
S97.0 Смазване на глезена
S97.1 Смазване на пръст(-и) на стъпалото
S97.8 Смазване на други части на глезена и стъпалото
S98.0 Травматична ампутация на стъпалото на ниво глезен
S98.1 Травматична ампутация на един пръст от стъпалото
S98.2 Травматична ампутация на два или повече пръста от стъпалото
S98.3 Травматична ампутация на други части от стъпалото
S98.4 Травматична ампутация на стъпалото на неуточнено ниво
S99.7 Множествени травми на глезена и стъпалото
S99.8 Други уточнени травми на глезена и стъпалото
S99.9 Травма на глезена и стъпалото, неуточнена
T90-T98  Последици от травми, отравяния и други въздействия на външни причини
T90.0 Последици от повърхностна травма на главата
T90.1 Последици от открита рана на главата
T90.2 Последици от счупване на черепа и костите на лицето
T90.3 Последици от травма на черепномозъчните нерви
T90.4 Последици от травма на окото и околоочната област
T90.5 Последици от вътречерепна травма
T90.8 Последици от други уточнени травми на главата
T90.9 Последици от неуточнена травма на главата
T91.0 Последици от повърхностна травма и открита рана на шията и тялото
T91.1 Последици от счупване на гръбначния стълб
T91.2 Последици от други счупвания на гръдния кош и таза
T91.3 Последици от травма на гръбначния мозък
T91.4 Последици от травма на вътрегръдни органи
T91.5 Последици от травма на коремни и тазови органи
T91.8 Последици от други уточнени травми на шията и тялото
T91.9 Последици от неуточнена травма на шията и тялото
T92.0 Последици от открита рана на горен крайник
T92.1 Последици от счупване на горен крайник, с изключение на китката и дланта
T92.2 Последици от счупване на ниво китка и длан
T92.3 Последици от изкълчване, навяхване и разтягане на горен крайник
T92.4 Последици от травма на нервите на горен крайник
T92.5 Последици от травма на мускул и сухожилие на горен крайник
T92.6 Последици от смазване и травматична ампутация на горен крайник
T92.8 Последици от други уточнени травми на горен крайник
T92.9 Последици от неуточнена травма на горен крайник
T93.0 Последици от открита рана на долен крайник
T93.1 Последици от счупване на бедро
T93.2 Последици от други счупвания на долен крайник
T93.3 Последици от изкълчване, навяхване и разтягане на долен крайник
T93.4 Последици от травма на нерви на долен крайник
T93.5 Последици от травма на мускул и сухожилие на долен крайник
T93.6 Последици от смазване и травматична ампутация на долен крайник
T93.8 Последици от други уточнени травми на долен крайник
T93.9 Последици от неуточнена травма на долен крайник
T94.0 Последици от травми, обхващащи няколко области от тялото
T94.1 Последици от травми с неуточнена локализаци
T95.0 Последици от термично и химично изгаряне, и измръзване на главата и шията
T95.1 Последици от термично и химично изгаряне, и измръзване на тялото
T95.2 Последици от термично и химично изгаряне, и измръзване на горен крайник
T95.3 Последици от термично и химично изгаряне, и измръзване на долен крайник
T95.4 Последици от термични и химични изгаряния, класифицирани само в съответствие с площта на поразения участък от тялото
T95.8 Последици от други уточнени термични и химични изгаряния, и измръзване
T95.9 Последици от неуточнени термични и химични изгаряния, и измръзване
T98.0 Последици от въздействието на чуждо тяло, попаднало през естествен отвор на тялото
T98.1 Последици от други и неуточнени въздействия на външни причини
T98.2 Последици от някои ранни усложнения на травми
T98.3 Последици от усложнения при хирургични намеси и терапевтични грижи, некласифицирани другаде