Клинични пътеки и амбулаторни процедури

Амбулаторна процедура №23 – 2023 г.

АПр No 23 МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК ОСНОВНИ КОДОВЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО АКМП може да видите по-долу за амбулаторна процедура №23. AПр 23Изтегляне

Амбулаторна процедура №22 – 2023 г.

АПр No 22 МАЛКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА РАМЕНЕН ПОЯС И ГОРЕН КРАЙНИК ОСНОВНИ КОДОВЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО АКМП може да видите по-долу за амбулаторна процедура №22. АПр 22Изтегляне

Клинична пътека № 222 (КП) – 2022 г.

Клинична Пътека № 222 СРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТАНА РАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК Минимален болничен престой на клинична пътека №222 – 2 дни ОСНОВНИ КОДОВЕ...

Клинична пътека № 221 (КП) – 2022 г.

Клинична Пътека № 221 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НАРАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК С МНОГО ГОЛЯМОБЕМ И СЛОЖНОСТ Минимален болничен престой на клинична пътека №221...

Клинична пътека № 220.2 (КП) – 2022 г.

Клинична Пътека № 220.2 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НАРАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК С ГОЛЯМ ОБЕМ ИСЛОЖНОСТ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПРЪСТ (ЛЪЧ) Минимален болничен...

Клинична пътека № 220.1 (КП) – 2022 г.

Клинична Пътека № 220.1 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НАРАМЕННИЯ ПОЯС И ГОРНИЯ КРАЙНИК С ГОЛЯМ ОБЕМ ИСЛОЖНОСТ Минимален болничен престой на клинична пътека №220.1 –...

Клинична пътека № 219 (КП) – 2022 г.

Клинична Пътека № 219 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИКСЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ Минимален болничен престой на клинична пътека № 219 – 3...

Клинична пътека 2022 г. (КП) – № 218

Клинична пътека № 218 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С АЛОПЛАСТИКАНА ТАЗОБЕДРЕНА И КОЛЯННА СТАВА Минимален болничен престой на клинична пътека № 218 – 6 дни ОСНОВНИ КОДОВЕ НА...

Клинична пътека 2022 г. (КП) – № 217.2

Клинична пътека № 217.2 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С МНОГО ГОЛЯМОБЕМ И СЛОЖНОСТ НА ТАЗА, ТАЗОБЕДРЕНАТА ИКОЛЯННАТА СТАВА Минимален болничен престой на клинична пътека № 217.2 –...

Клинична пътека 2022 г. (КП) – № 217.1

Клинична пътека № 217.1 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С ГОЛЯМ ОБЕМ ИСЛОЖНОСТ НА ТАЗА И ДОЛНИЯ КРАЙНИК Минимален болничен престой на клинична пътека № 217.1 – 6...